ساعت ها آموزش رایگان آنلاین و حضوری با ....

طرح های ویژه آکادمی کاریسا

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
جشنواره به پایان رسید

پسوند شغل ساز : Ci,Cı / Çi,Çı / Cu,Cü / Çu,Çü

پسوند شغل ساز : Ci,Cı / Çi,Çı / Cu,Cü / Çu,Çü

در زبان ترکی استانبولی قاعده ای وجود دارد که طبق آن اسامی شغلی و خدماتی، ساخته می شوند و آن افزودن پسوند شغل ساز به اسامی مختلف می باشد. برای مثال : کلمه av به معنای (شکار) می باشد که با افزودن cı به آن، واژه avcı (به معنای شکارچی) ساخته میشود. av + cı → avcı

مثال های دیگر: aş + çı → aşçı
süt + çü → sutçü / meyve + ci → meyveci

نکته مهم: در کاربرد پسوند شغل ساز، به هماهنگی مصوت ها و صامت ها دقت کنید.
مثال1: در مورد کلمه aşçı(آشپز) ، مصوتِ کلمه aş، از حروف سخت(a)می باشد بنابراین در پسوند شغل ساز از حرف(ı)استفاده میشود و آخرین صامتِ آن(ş)از صامت های سخت(بی واک) است، بنابراین در پسوند مربوطه از (ç)که یک صامت سخت است، استفاده میشود.

مثال2: در مورد کلمه sütçü(شیرفروش) ، مصوتِ کلمه süt، از حروف سخت(ü)می باشد بنابراین در پسوند شغل ساز از حرف(ü)استفاده میشود و آخرین صامتِ آن(t)از صامت های سخت(بی واک) است، بنابراین در پسوند مربوطه از (ç)که یک صامت سخت است، استفاده میشود.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://www.sinif.ir/?p=1299