ساعت ها آموزش رایگان آنلاین و حضوری با ....

طرح های ویژه آکادمی کاریسا

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
جشنواره به پایان رسید

پسوند شغل ساز : Ci,Cı / Çi,Çı / Cu,Cü / Çu,Çü

پسوند شغل ساز : Ci,Cı / Çi,Çı / Cu,Cü / Çu,Çü

در زبان ترکی استانبولی قاعده ای وجود دارد که طبق آن اسامی شغلی و خدماتی، ساخته می شوند و آن افزودن پسوند شغل ساز به اسامی مختلف می باشد. برای مثال : کلمه av به معنای (شکار) می باشد که با افزودن cı به آن، واژه avcı (به معنای شکارچی) ساخته میشود. av + cı → avcı

مثال های دیگر: aş + çı → aşçı
süt + çü → sutçü / meyve + ci → meyveci

نکته مهم: در کاربرد پسوند شغل ساز، به هماهنگی مصوت ها و صامت ها دقت کنید.
مثال1: در مورد کلمه aşçı(آشپز) ، مصوتِ کلمه aş، از حروف سخت(a)می باشد بنابراین در پسوند شغل ساز از حرف(ı)استفاده میشود و آخرین صامتِ آن(ş)از صامت های سخت(بی واک) است، بنابراین در پسوند مربوطه از (ç)که یک صامت سخت است، استفاده میشود.

مثال2: در مورد کلمه sütçü(شیرفروش) ، مصوتِ کلمه süt، از حروف سخت(ü)می باشد بنابراین در پسوند شغل ساز از حرف(ü)استفاده میشود و آخرین صامتِ آن(t)از صامت های سخت(بی واک) است، بنابراین در پسوند مربوطه از (ç)که یک صامت سخت است، استفاده میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://www.sinif.ir/?p=1299