50%
تخفیف

نصیحت

کتاب داستان نصیحت از ادبیات ترکی استانبولی با اهداف آموزشی ارایه گردیده و مناسب زبان آموزان سطح A1 می باشد .

3,500 تومان
داستان ترکی استانبولی
50%
تخفیف

پر سودترین کار

کتاب داستان پرسودترین تجارت از زبان و ادبیات ترکی استانبولی و با اهداف آموزشی ارایه گردیده و مناسب زبان آموزان سطح A1 می باشد .

3,500 تومان
داستان ترکی استانبولی
50%
تخفیف

دختر پنبه ای

داستان دختر پنبه ای از ادبیات ترکی استانبولی با اهداف آموزشی ارایه گردیده و مناسب زبان آموزان سطح A1 می باشد .

3,500 تومان
50%
تخفیف

دختر نارنجی

داستان دختر نارنج از داستانهای  ادبیات ترکی استانبولی بوده که با اهداف آموزشی ارایه و مناسب زبان آموزان سطح A1 می باشد .

3,500 تومان
پسر پادشاه یمن
50%
تخفیف

پسر پادشاه یمن

کتاب داستان پسر شاه یمن : این کتاب با اهداف آموزشی ارایه گردیده و مناسب زبان آموزان سطح A1 می باشد .

3,500 تومان
دو خواهر : داستان ترکی استانبولی
50%
تخفیف

دو خواهر

کتاب داستان دو خواهر : از سری داستانهای ادبیات ترکی استانبولی : این کتاب با اهداف آموزشی ارایه گردیدیه و مناسب زبان آموزان سطح A1 می باشد .

3,500 تومان
50%
تخفیف

علی بابا و چهل دزد

کتاب علی بابا و چهل دزد بغداد : این کتاب برای زبان آموزان سطح A1  مناسب می باشد .

3,500 تومان
50%
تخفیف

دخترک با هوش روستایی

دخترک با هوش روستایی از سری داستانهای ادبیات ترکی استانبولی است . این کتاب که با اهداف آموزشی تهیه و…

3,500 تومان