32%
تخفیف

فصل چهارم | کتاب هیتیت یک

بدون امتیاز 0 رای
65,000 تومان

در این آموزش مبانی زبان ترکی استانبولی با اصول و روش هیتیت آموزش داده میشود

65,000 تومان
40%
تخفیف

فصل سوم | کتاب هیتیت یک

5.00 1 رای
45,000 تومان

در این آموزش مبانی زبان ترکی استانبولی با اصول و روش هیتیت آموزش داده میشود

45,000 تومان
40%
تخفیف

فصل دوم | کتاب هیتیت یک

4.75 4 رای
45,000 تومان

در این آموزش مبانی زبان ترکی استانبولی با اصول و روش هیتیت آموزش داده میشود

45,000 تومان
40%
تخفیف

فصل اول | کتاب هیتیت یک

بدون امتیاز 0 رای
45,000 تومان

اصول اولیه و آغازین زبان ترکی استانبولی را در این آموزش ببینید

45,000 تومان