40%
تخفیف

فصل سوم | کتاب هیتیت یک

بدون امتیاز 0 رای
75,000 تومان 45,000 تومان

در این آموزش مبانی زبان ترکی استانبولی با اصول و روش هیتیت آموزش داده میشود

75,000 تومان 45,000 تومان
40%
تخفیف

فصل دوم | کتاب هیتیت یک

5.00 2 رای
75,000 تومان 45,000 تومان

در این آموزش مبانی زبان ترکی استانبولی با اصول و روش هیتیت آموزش داده میشود

75,000 تومان 45,000 تومان

فصل اول | کتاب هیتیت یک

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

اصول اولیه و آغازین زبان ترکی استانبولی را در این آموزش ببینید

رایگان!