پکیج آموزش آنلاین یک نفره

آموزش از طریق اسکایپ یا واتساپ

1200000 تومان
 • 20 ساعت آموزش
 • ارایه منابع
 • همراهی دایمی
 • مشاوره رایگان
 • امکان تعیین زمان به دلخواه

پکیج آموزش آنلاین دو نفره

آموزش از طریق اسکایپ یا واتساپ

1400000 تومان
 • 20 ساعت آموزش
 • ارایه منابع
 • همراهی دایمی
 • مشاوره رایگان
 • امکان تعیین زمان به دلخواه

آمادگی آزمون توس

ویژه پزشکان عمومی

6000000 تومان
 • تشریح منابع آزمون
 • حل تست و نکات تستی
 • ارایه منابع آزمون
 • مشاوره رایگان
 • تعیین زمان جلسات

این برای چه کسی است؟

چگونه می توانم مطالب جدید / پیشنهادات جدید را پیشنهاد کنم؟

در این زمان شما می توانید به ما در support@codebean.co با خط موضوع “پیشنهادات محتوا” بنویسید. ما همه ایمیل ها را بررسی می کنیم و هر ماه از آنچه که دانشجویان ما می خواهند به یاد بسپاریم. این به تصمیمات ما درباره محتوای و ویژگی های آینده نزدیک کمک می کند!

آیا می توانم فایل های پروژه را برای یک دوره دانلود کنم؟

بله، شما می توانید فیلم های درس فردی را برای هر دوره ای که خریداری کرده اید، دانلود کنید و یا برای هر دوره ای در کتابخانه ما اگر شما به برنامه سالانه یا سالانه طرفدار مشترک شده اید. مشترکین به عناصر سان کد و یا برنامه ماهانه قادر به دانلود فیلم ها نیستند. سیاست های استفاده منصفانه نیز اعمال می شود.