آمادگی آزمون تومر | ترکی استانبولی با متد هیتیت

متد هیتیت اولین و علمی ترین سیستم آموزش زبان ترکی استانبولی است که توسط دانشگاه آنکارا و مرکز آموزش زبان ترکی استانبولی تهیه و ارایه شده و صرفا جهت آموزش زبان ترکی استانبولی به خارجی ها طراحی گردیده . این متد با تاکید بر دستور زبان بوده و چهار مهارت اصلی را آموزش می دهد . در ادامه این مطلب به معرفی بیشتر این متد پرداخته و آموزشهای رایگان و سایر آموزشها را خواهید دید…

سطح بندی زبان ترکی استانبولی

سطح بندی زبان ترکی استانبولی

در سیستم آموزش زبان در کشور های اروپایی و ترکیه ، سطح زبان آموزان از پایه تا پیشرفته به صورت حروف و اعداد ( تصویر مقابل ) طبقه بندی می گردد. سطح پایه زبان ترکی استانبول (TEMEL SEVİYESİ) سطح متوسط زبان ترکی استانبولی ( ORTA SEVİYESİ ) و سطحپیشرفته زبان ترکی استانبولی ( YÜKSEK SEVİYESİ ) طبقه بندی می شود .

سطح بندی متد هیتیت | hitit seviyeleri

  • هیتیت 1 – HİTİT 1  که مطالب دو سطح A1 و A2 را ارایه میدهد .
  • هیتیت 2 – HİTİT 2  که مطالب  سطح B1 را ارایه میدهد .
  • هیتیت 3 – HİTİT 3  که مطالب دو سطح B2 و C1 را ارایه میدهد .
بدین معنا که با اتمام 6 درس اول کتاب 1 شما به سطح A1 می رسید و با اتمام درس 7 تا 12 کتاب یک سطح مهارتی زبان ترکی استانبولی شما به سطح A2  می رسد . پس از اتمام کل کتاب 2 سطح شما برابر با سطح B1 از سطوح زبان می شود و در کتاب 3 توانایی های برابر با سطح B2  و C1  دست خواهید یافت .

تمام دوره های آموزشی با متد هیتیت

Hitit metodun kursları

تهیه پکیج های هیتیت 1-2-3

هر بسته آموزشی کتاب هیتیت شاما یک عدد کتاب اصلی ، یک عدد کتاب کار ، و سی دی محتوای فایلهای صوتی می باشد . ما در مجموعه سینیف کتب با بالاترین کیفیت چاپ و تهیه شده از انتشارات معتبر کشور تهیه و با 40 درصد تخفیف ارایه می نماییم .