24%
تخفیف

فصل ششم | کتاب هیتیت یک

بدون امتیاز 0 رای
185,000 تومان

در این آموزش مبانی زبان ترکی استانبولی با اصول و روش هیتیت آموزش داده میشود

185,000 تومان
24%
تخفیف

فصل پنجم | کتاب هیتیت یک

بدون امتیاز 0 رای
185,000 تومان

در این آموزش مبانی زبان ترکی استانبولی با اصول و روش هیتیت آموزش داده میشود

185,000 تومان
26%
تخفیف

پکیج 4 درس اول کتاب هیتیت یک

5.00 2 رای
400,000 تومان
فصل اول | هیتیت یکفصل دوم | هیتیت یکفصل سوم | هیتیت یکفصل چهارم | هیتیت یکفصل اول | هیتیت…
400,000 تومان
30%
تخفیف

فصل چهارم | کتاب هیتیت یک

بدون امتیاز 0 رای
115,000 تومان

در این آموزش مبانی زبان ترکی استانبولی با اصول و روش هیتیت آموزش داده میشود

115,000 تومان
24%
تخفیف

فصل سوم | کتاب هیتیت یک

4.83 6 رای
95,000 تومان

در این آموزش مبانی زبان ترکی استانبولی با اصول و روش هیتیت آموزش داده میشود

95,000 تومان
24%
تخفیف

فصل دوم | کتاب هیتیت یک

4.75 4 رای
95,000 تومان

در این آموزش مبانی زبان ترکی استانبولی با اصول و روش هیتیت آموزش داده میشود

95,000 تومان
24%
تخفیف

فصل اول | کتاب هیتیت یک

بدون امتیاز 0 رای
95,000 تومان

اصول اولیه و آغازین زبان ترکی استانبولی را در این آموزش ببینید

95,000 تومان